دوره های آموزشی صــــاد

آموزشگاه زبان کودکان

کودکان 9 ساله

آموزشگاه زبان نوجوانان

کودکان 10 تا 12 ساله

آموزشگاه زبان نوجوانان

نوجوانان 12 تا 18 ساله

آموزشگاه زبان بزرگسالان

بزرگسالان

آموزش ترکی استانبولی

ترکی استانبولی

IELTS

IELTS

همگام با فرزند

مخاطب محور

ویژگی های صـــاد

برنامه های مهیج و موثر در رشد آموزشی

اطلاعات بیشتر

 تمرکز بر اصول روانشناختی، تربیتی و فرهنگی

اطلاعات بیشتر

خدمات و امکانات پیشرفته

الکترونیکی

اطلاعات بیشتر

کارگاههای آموزشی (Workshops)

در کنار کلاس های آموزشی، به منظور تقویت مهارتهای زبانی فراگیران و به جهت قرار دادن آنها در موقعیت های مختلف برای ارائه توانمندیهایشان و همچنین شکوفایی استعداد آنها در زمینه های مختلف کارگاههای آموزشی متنوعی توسط کارشناسان صاد طراحی شده است که تاکنون برخی از آنها اجرا شده و برخی دیگر با سپری شدن ایام کرونایی و امکان حضور فراگیران، این کارگاهها اجرا خواهند شد.

خدمات آنلاین

تماس با صاد

فردیس, خیابان ۲۵ روبرو مدرسه حافظ

شماره تماس: ۳۶۵۱۹۹۸۷-026