خدمات و امکانات پیشرفته الکترونیکی

امروزه،فرایند آموزش به طور روز افزونی نیازمند بهره گیری از دستاورد های
بشری درحوزه الکترونیک ،مخابرات وکامپیوتر می باشد.صاد از بدو تاسیس به این مهم توجه داشته وتلاش نموده است به بهترین وجه دراین زمینه خودرا تجهیز کرده وکیفیت در آموزش را ارتقا دهد.

درباره ما ثبت نام آنلاین

نمایشگرهای هوشمند

تجهیز کلاس ها به نمایشگر های هوشمند باسیستم عامل اندروید

شبکه یکپارچه

ایجاد شبکه کامپیوتری واستفاده ازسرور مرکزی جهت یکسان سازی محتوای آموزشی

خدمات آنلاین

حضور وغیاب ونمره دهی الکترونیک به نحوی که درهر جلسه به صورت تصویری، فراگیران در جریان وضعیت حضور و غیاب و روند پیشرفت خود قرارمی گیرند.

سیستم پیامکی ورود و خروج

به محض ورود فراگیران به آموزشگاه وخروج ازآن با استفاده از کارت های شناسایی الکترونیک ،پیامکی به والدین ارسال می شود که به آن ها ورود یا خروج فرزندشان را اعلام می کند.

اپلیکیشن مکتب

اپلیکیشن اندرویدی مکتب که بر روی گوشی های فراگیران بزرگسال ویا والدین فراگیران نوجوان نصب می شودواز طریق این اپلیکیشن از فرایند آموزشی فراگیر و همچنین اخبار آموزشگاه مطلع می شوند.

ارتباط آنلاین با اساتید

فراهم سازی بستر ارتباطی برای اساتید در اینترنت به نحوی که اساتید تمامی طرح های آموزشی ،اعلام نمرات وسایر امور کلاسی رادرمنزل بااستفاده از ازموبایل یالپ تاپ ساماندهی می کنند.

ثبت نام آنلاین

آموزش آنلاین

فراهم سازی بستر ارتباطی برای اساتید در اینترنت به نحوی که اساتید تمامی طرح های آموزشی ،اعلام نمرات و سایر امور کلاسی را در منزل با استفاده از موبایل یا لپ تاپ ساماندهی می کنند.

آموزش آنلاین برای کسانی که امکان حضور در آموزشگاه را ندارند و یا در شرایط خاصی همچون همه گیری ویروس کرونا بهترین گزینه آموزشی می باشد.

آموزش دربستر تعاملی به گونه ای که به صورت آنلاین فراگیران و استاد, صدا و تصویر یکدیگر را دارند.

استاد ازتخته مجازی برای نوشتن مطالب خود استفاده می کند و متقابلا فراگیران نیز امکان استفاده از تخته مجازی راخواهند داشت.

استاد مطالب خود را در قالب فایل های متنوع بارگذاری می کند.

فیلم ها و صداهای آموزشی به راحتی قابل پخش و استفاده هستند و به طور کلی کلاس مجازی تمام خصوصیات یک کلاس حضوری را دارد با این تفاوت که فراگیران نیازی به حضور فیزیکی در کلاس ندارند.