برنامه های مهیج و موثر در رشد آموزشی

انتخاب متن آموزشی مناسب (کتاب های آموزشی) و تدریس آن با بهترین شیوه ها قسمت مهم آموزش زبان است اما این همه ماجر انیست. آموزش زبان به دلیل اینکه یک فعالیت جدی و پروسه ای زمان بر است، لازم است برنامه هایی اجرا و طراحی شود که هم زمینه ایجادشور ونشاط و افزایش انرژی فراگیران را فراهم کند و هم باعث سرعت بخشیدن فرایند یادگیری و تثبیت آموخته ها گردد و هم اعتمادبه نفس فراگیران را افزایش دهد. لذا صاد همواره برنامه هایی را طراحی و اجرا می کند که این اهداف محقق گردند.

برنامه های آموزشی موسسه صــــاد

کارهای جمعی مانند سرود خوانی، اجرای نمایش و بازی های گروهی که دربرخی از موارد خارج از محیط کلاس صورت می گیرند.

اردوهایی با گویش انگلیسی که فراگیران یک روز شاد و مفرح را در فضاهایی مانند موزه ها، پارک ها، نمایشگاه ها، اردوگاه ها و… سپری می کنند در حالیکه آموخته های زبانی خود را در محیط واقعی به اجرا می گذارند.

برگزاری مراسم ها واجتماعات که درآن فراگیران آموخته های خود را به شیوه های مختلف در معرض چشمان دیگران قرار می دهند. تایید و تشویق مخاطبین و تقدیر صاد از فراگیران، زمینه حرکت فعالانه به سمت مراتب بالا را فراهم می کند.

مسابقات مختلف فردی و گروهی که درآنها فراگیران هر مقطع با یکدیگر به رقابت می پردازند.

جلسات بررسی فیلم که در آن بخش های یک فیلم مورد بررسی و یادگیری و تحلیل قرار می گیرد.

جلسات بحث آزاد که با محوریت یک استاد حاضران در این جلسات براساس آموخته های خود پیرامون یک موضوع به بحث می پردازند.

در صــــــاد منتظر شما هستیم.

همین الان به صورت آنلاین ثبت نام کنید.

ثبت نام آنلاین