آموزش زبان نوجوانان 10 تا 12 ساله

زمانی که بچه ها کودک هستند، ذهن آن ها هر روز در حال ساخت و شکل گیری می باشد. تا محرکی را که از جهان اطراف خود دریافت میکنند، درک کنند.کارشناسان حوزه زبان شناسی میگویند بچه هایی که زبانی را در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی می آموزند، نسبت به افراد بزرگسال، به احتمال بسیار زیاد به نوع تلفظ افراد بومی دست پیدا می کنند. همچنین تحقیقات نشان میدهد که بچه ها در این سنین دارای نوعی توانایی درونی برای درک گرامر و قواعد هر زبانی هستند ؛ یک توانایی که در دوره بزرگسالی ناپدید میشود. اگرچه ذهن کودکان به “مانند اسفنج” بودن معروف است که همه چیز را جذب میکند، با اینحال توصیه میشود تا برای کسب و درک کامل یک زبان قبل از معرفی زبانی دیگر و آموزش زبان به کودکان ، به آنها وقت کافی داده شود. گفتن این نکته نیز حائز اهمیت است که هر چقدر سالهای بیشتری به یادگیری زبان اختصاص داده شود و از آن بیشتر استفاده شود، دانش بیشتری بدست خواهد آمد.